A testbeszéd, az ember érzelmi állapotának külső leképezése! A világ állandóan és folyamatosan nonverbálisan – vagyis szavak nélkül – kommunikál. Mi, modern emberek rosszabbul értjük a testbeszédet mint őseink, mert elvonja figyelmünket a beszéd. Az újabb időkben nekünk, embereknek szinte a rögeszménkké vált a beszéd, s mindennél fontosabb lett számunkra, hogy jó társalgók legyünk.

A testbeszéd jelzéseiről és ezek jelentőségéről viszont a legtöbbünknek fogalma sincsen, jóllehet ma már tudni való, hogy a személyes beszélgetés során az üzenetek java része a testbeszéd útján jut el a másik félhez.
Az emberi közlemények kb. 7%-a verbális ( csak maga a szó ), 38%-a vokális ( hangszín, hanglejtés, hanghordozás, ritmus stb.), és 55 %-a nem verbális ( testbeszéd, gesztusok, mimika, arckifejezések, öltözködés, illat stb.).

A testbeszéd megértéséhez úgy kell érzékelnünk egy ember érzelmi állapotát, hogy egyszerre hallgatjuk, mit mond, és figyeljük, milyen körülmények között beszél! Csak így tudjuk elválasztani egymástól a tényt és a mesét, a valóságot és a fantáziát. Viselkedésünk összes tényezőjét – akár tudatosan, akár tudattalan – az agyunk irányítja. A testbeszéd megértésével elnyerhetjük a partnerek bizalmát és szoros kapcsolatot építhetünk ki velük. Magától értetődően az élet minden területén nagyobb lesz a mozgásterünk, általa izgalmasabb élmény lesz minden emberi találkozás, és miénk lehet a döntő szó!